รมว.ยธ. เตรียมร่างกม.ยึดทรัพย์ยาเสพติดตามมูลค่า ป้องโอนย้ายซุกซ่อน-แปลงทรัพย์สิน

รมว.ยุติธรรม ชี้ ออกกฎหมายยึดทรัพย์ ต้องทำให้ไว เร่งทลายเครือข่ายยาเสพติดให้หมดประเทศ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดในปัจจุบันนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการยึดทรัพย์เฉพาะสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามาจากกระบวนการค้ายาเสพติด แต่ในหลายครั้งที่เครือข่ายค้ายาเสพติดมีการโอนย้าย ซุกซ่อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นอย่างอื่น ดังนั้นทรัพย์สินในกระบวนการค้ายาเสพติดนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดทรัพย์ในส่วนอื่นๆ ได้ เช่น เครือข่ายหนึ่งมีเงินหมุนเวียนในกระบวนการค้ายาเสพติดมากถึง 100 ล้านบาท แต่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนและยึดทรัพย์ได้เพียง 50 ล้านบาทเท่านั้น เพราะไม่สามารถยึดในส่วนที่มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงมาได้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการยึดทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ตนจึงได้สั่งการให้คณะทำงานศึกษากฎหมายและดำเนินการออกร่างกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อให้การยึดทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยึดทรัพย์ตามมูลค่าหรือที่เรียกว่า แวลลู เบท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การยึดทรัพย์ตามมูลค่านั้น จะมีการพิจารณาจากการขายยาเสพติดของเครือข่ายนั้นๆ ว่าแต่ละปีมีมูลค่าเท่าไร ค้าขายมานานกี่ปี เช่น เครือข่ายหนึ่งมีการค้าขายมูลค่าปีละ 10 ล้านบาท ทำมานาน 5 ปี รวมเป็นมูลค่า 50 ล้านบาท แต่สามารถจับกุมและยึดทรัพย์มาได้เพียงแค่ 20 ล้านบาท ดังนั้นต้องไปสืบดูว่ามีธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกจับกุม ถ้าหากพบว่าธุรกิจใดหรือบุคคลใดมีความเกี่ยวข้องจนพิสูจน์ได้ว่ามีการนำเงินจากเครือข่ายไปใช้ ก็จะทำการยึดทรัพย์ในส่วนที่ขาดไปให้ครบตามมูลค่าทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ โดยเรากำลังปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะสามารถนำไปเป็นร่างแก้ไขกับประมวลกฎหมายอาญาได้หรือไม่ หรือจะออกเป็นกฎหมายอีกฉบับไปเลย ซึ่งต้องพิจารณาว่าแบบไหนจะเร็วที่สุดในการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้

“เราต้องการออกกฎหมายยึดทรัพย์แบบนี้ ให้เร็วที่สุด ต้องไม่ปล่อยให้พวกค้ายาสามารถใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริตได้ เราต้องถอนรากถอนโคนยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย เพราะเมื่อเรายึดทรัพย์สินทั้งหมดของเครือข่ายรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ คนจะเกิดความเกรงกลัวกฎหมายไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้กำชับเอาไว้ ซึ่งการกวาดล้างยาเสพติดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น