“พัชรวาท” ห่วงไฟป่าเชียงใหม่ เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้าน ลดการเผาบรรเทาวิกฤต

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าที่จ.เชียงใหม่ ที่รุนแรงขึ้น จนมีการประกาศเขตภัยพิบัติว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงต่อเนื่อง พบจุดความร้อนเป็นจำนวนมากและสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกำลังเร่งประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันลดการเผา เพราะเข้าสู่ระยะวิกฤตส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือของกระทรวงฯ ควบคุมแหล่งกำเนิด และประสานกับจังหวัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนอย่างเข้มงวด โดยได้รายงานนายกรัฐมนตรี ให้รับทราบสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้มีข้อสั่งการต่อหน่วยงานรับผิดชอบทุกหน่วยงานกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ใช้คำสั่ง Single command ในการจัดการในพื้นที่ตนเอง พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการปิดป่า การควบคุมคนเข้าไปในพื้นที่ป่า ดำเนินการดับไฟให้รวดเร็วเมื่อเจอต้นเพลิง อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มข้นจริงจัง การตรวจสอบตรวจจับควันดำ และอาจจะต้องประกาศ work from home หากค่าฝุ่นสูงต่อเนื่อง ยืนยันว่า รัฐบาลจะเร่งควบคุมการปฏิบัติการให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ลดลงโดยเร็ว

แสดงความเห็น