“พัชรวาท” สั่งเตรียมแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือช่วงสงกรานต์ ห่วงกระทบเศรษฐกิจ

“พัชรวาท” เผยสั่งเตรียมแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือช่วงสงกรานต์ ห่วงกระทบเศรษฐกิจ กำชับเร่งผลักดัน พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้บรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมอบ 11 ข้อสั่งการบูรณาการแก้ปัญหา

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า ในที่ประชุมตนได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ซึ่งปีที่ผ่านมาทำให้เสียหายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรึงพื้นที่การเผา พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เข้มงวดการป้องปรามและจับกุมคนเผาป่า และขอให้กรมควบคุมมลพิษพยากรณ์ช่วงเวลาการสิ้นสุดของสถานการณ์ฝุ่น เพื่อประเมินสถานการณ์ หากแนวโน้มฝุ่นยังมีมากให้หาวิธีลดปริมาณฝุ่นให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้ทันเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง พร้อมกับแจ้งเตือนจุดความร้อนที่เกิด

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้มอบข้อสั่งการ 11 ข้อ เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ เช่น ให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมให้เร่งสร้างการรับรู้ต่อ ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของการออกกฎหมาย ให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแก้ปัญหาช้างป่าและลิงรบกวนประชาชน ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก้ปัญหาพะยูนและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม รวมทั้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันการออก พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับตำรวจในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

แสดงความเห็น