“สมศักดิ์” ลุย เชียงราย รับฟังปัญหา “น้ำประปา-การพัฒนาแหล่งน้ำ” ย้ำ รัฐบาล พร้อมแก้ปัญหาเต็มที่

“รองนายกฯสมศักดิ์” ลุย เชียงราย รับฟังปัญหา “น้ำประปา-การพัฒนาแหล่งน้ำ” ย้ำ รัฐบาล พร้อมสนับสนุนแก้ปัญหาเต็มที่ ชี้ หลายปัญหาที่ประชาชนเจอ ทำให้นึกถึง “อดีตนายกฯทักษิณ” ที่แก้ปัญหายากๆได้รวดเร็ว ชม เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทุกรูปแบบ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงราย โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาแม่สาย-ห้วยไคร้-แม่จัน-เชียงแสน พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค อ.เมือง-อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมี นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคก้าวไกล น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล รองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่วันนี้ เพราะได้รับการประสานมาจาก สส.ในพื้นที่ จึงเดินทางมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในพื้นที่ให้ เนื่องจากจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงควรได้รับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเร่งด่วน โดยจากที่ตนได้รับฟังรายงานสรุป ทราบว่า ปัญหาน้ำประปา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นสิ่งที่ประชาชน ต้องการให้แก้ปัญหา เพราะที่ผ่านมา มีปัญหาน้ำไม่ไหล หรือ น้ำไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากปัญหาทั้งหมด พบว่า งบประมาณมาไม่ถึงพื้นที่ จึงหวังว่า โครงการที่เสนอวันนี้ จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ซึ่งขณะนี้ มีแนวทางการแก้ปัญหาในปีงบประมาณ 2567 แล้ว โดยจะสามารถทำให้มีน้ำเพิ่ม 1 หมื่นคิว จะทำให้ปัญหาต่างๆเบาบางลง ส่วนในปีงบประมาณ 2568 ก็จะมีการปรับปรุงระบบ และขยายเขตอีก 21 โครงการ จะได้ขยายเขตให้ผู้ใช้น้ำได้มากขึ้น

“จากปัญหาทั้งหมด ที่พี่น้องประชาชนพบเจอ ทำให้ผมนึกถึงอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร เพราะมีประสบการณ์บริหารในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้ามีโอกาสบอกท่านฯ การแก้ปัญหาที่ยากๆ ก็จะแก้ได้ และวันนี้ อดีตนายกฯทักษิณ กลับมาเดินถนนได้แล้ว ผมจึงมีความหวังกับการทำงานอีกหลายอย่าง เพราะต้องยอมรับว่า อดีตนายกฯทักษิณ คือ ศูนย์รวมของการพัฒนาทุกรูปแบบ จนทำให้ปี 2548 อดีตนายกฯทักษิณ สามารถชนะเลือกตั้ง ได้ สส. 377 คน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมคณะได้เดินทางต่อด้วยรถยนต์ ไปยังหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุป และแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูหนองหลวง พร้อมพบปะกับประชาชน กว่า 500 คน โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ข้อเสนอการพัฒนาหนองหลวง ตนยินดีสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะตนมองว่า สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ตามที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ แต่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็ควรจะมีกิจกรรมที่หลากหลายด้วย ส่วนหนองหลวง เมื่อตนได้รับฟังรายงานสรุปแล้ว ก็เห็นว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่าง เพราะหนองหลวง มีพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดเชียงราย แต่ที่ผ่านมา มีปัญหาทั้ง การบุกรุก การขาดการบริหารจัดการน้ำ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ทำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ได้ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ทั้งการกำจัดผักตบชวา แก้ปัญหาการบุกรุก รวมถึงตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ เพื่อปรับปรุงระบบเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ แต่หลายปัญหาหน่วยงานในท้องถิ่น ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วย ซึ่งตนก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางต่อไปยัง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง ด้วย

แสดงความเห็น