“สมศักดิ์-พวงเพ็ชร” ขันน็อต “เอ็นบีที” เพิ่มเรตติ้ง หวังสื่อสารผลงานรัฐบาล 

“สมศักดิ์-พวงเพ็ชร” ถกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ขันน็อต “เอ็นบีที” เพิ่มเรตติ้ง หวังสื่อสารผลงานรัฐบาล ให้เข้าถึงประชาชน หลังพบช่องเอกชน เน้นนำเสนอข่าวชาวบ้านเรียกเรตติ้ง ให้สัดส่วนงานรัฐบาลน้อย พร้อมจี้ช่วยแก้เฟคนิวส์-สื่อสารเร็วขึ้น

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุดละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นสพ.ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล 

โดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้มีการหารือถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานของภาครัฐ เพื่อยกระดับให้ประชาชน เข้าถึงข่าวสารจากรัฐบาลโดยตรง และรอบด้าน เพราะต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา กรมประชาสัมพันธ์ โดยช่องเอ็นบีที ยังไม่สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ไปยังประชาชนได้อย่างครอบคลุม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะหากดูจากการรายงานเรตติ้งทีวีดิจิทัล พบว่า ช่องเอ็นบีที อยู่ในลำดับที่ 17 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า สามารถยกระดับให้มีเรตติ้งที่ดีขึ้นได้ เพื่อให้มีประชาชนมาติดตามข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

“ที่ประชุมมีการสะท้อนว่า ปัจจุบันผลงานของรัฐบาล ทีวีดิจิทัลของภาคเอกชน ให้เวลาสัดส่วนการนำเสนอเพียงเล็กน้อย เพราะต้องให้น้ำหนักข่าวชาวบ้าน ที่ทำให้เรตติ้งสูง ดังนั้น ผลงานของรัฐบาล ก็จะถูกนำเสนอลดลงไปด้วย ซึ่งขณะนี้ ช่องเอ็นบีที ก็กำลังมีการปรับตัว โดยมีการปรับการนำเสนอ ช่วงเวลาข่าว และรูปแบบรายการ เพื่อจะได้เป็นอีกช่องทางสำคัญของรัฐบาล ที่จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชน รวมถึงต้องยอมรับว่า เวลามีเรื่องที่สังคมสงสัย ส่วนราชการ จะไม่ค่อยออกมาชี้แจง ซึ่งใช้การส่งเอกสารข่าวชี้แจงแทน ทำให้ภาครัฐดูไม่ค่อยดี ผมจึงฝากให้ช่วยกันสื่อสารด้วยความรวดเร็ว อย่าปล่อยให้ประชาชนเข้าใจผิด” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

ขณะที่ นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ขณะนี้ ช่องเอ็นบีที กำลังทำงานอย่างเต็มที่ ในการปรับรูปแบบการนำเสนอ ให้ประชาชนหันมาติดตามมากขึ้น ซึ่งขอยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับเรตติ้งเป็นอย่างมาก เพราะตนได้สั่งการในที่ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่า ให้มีการปรับเปลี่ยนในหลายส่วน เพราะการทำงานด้านข่าวสารต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะการแก้ข่าวเฟคนิวส์ ที่พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนมาก ดังนั้น การสื่อสารของรัฐบาล จึงเป็นเรื่องสำคัญ หากทำให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ประชาชนเข้าใจผิดได้ 

แสดงความเห็น