นายกฯ มอบ “สมศักดิ์” เป็นตัวแทนให้โอวาทเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่น 8  

นายกฯ มอบ “รองนายกฯสมศักดิ์” เป็นตัวแทนให้โอวาทเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่น 8  เผย พรรคต้นสังกัดนายกฯไม่มี สส.ภาคใต้สักคนเดียว แต่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุ่มเทพัฒนาภาคใต้

ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งนำตัวแทนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 ของสำนักงานศาลยุติธรรม เข้ารับโอวาท 

โดยนายสมศักดิ์ ระบุตอนหนึ่งว่า วันนี้นายกฯไม่สบาย เลยมอบหมายให้ตนมาแทน ตนเหมือนเป็นลุงมาพบหลานๆ โดยตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ใกล้ชิดกับหลานๆ มาก เพราะเป็นรองนายกฯที่กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ซึ่งด่านการค้าชายแดนในภาคใต้มีหลายแห่ง หากการก่อเหตุ หรือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงไปการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น การค้าชายแดนจะดีขึ้น ตอนนี้มีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเหลือเพียง 19 อำเภอ และมีการนำ พ.ร.บ.ความมั่นคงไปใช้แทนในพื้นที่ที่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยากให้ผู้ที่เคยก่อเหตุกลับเนื้อกลับตัว เข้าสู่กระบวนการอบรบตามมาตรการของรัฐ ทั้งนี้ ที่ผ่านมานายกฯได้ไปพบกับผู้นำมาเลเซียหลายครั้ง ระดับนโยบายมีการจับมือกันใกล้ชิด ร่วมการพัฒนาชายแดน เราต้องชนะด้วยระบบเศรษฐกิจ การศึกษา การรับรู้ ความอบอุ่น การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม รัฐบาลต้องการเดินหน้าสร้างความสงบสุข อย่างไรก็ตาม พรรคที่ท่านนายกฯสังกัด ไม่มี สส.ภาคใต้เลยสักคนเดียว แต่ความเป็นคนไทย มีน้ำใจ มีวิสัยทัศน์ ท่านจึงทุ่มเทพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ มีการเดินทางไป จ.ภูเก็ตหลายครั้ง มีการไปประชุม ครม.สัญจรที่ จ.ระนอง นายกฯไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ทำงานเต็มกำลังความสามารถ

แสดงความเห็น