“พัชรวาท” ขึ้น ฮ. วันหยุดบินสำรวจจุด Hotspot พบหลายพื้นที่เผานาควันโขมง 

“พัชรวาท” ขึ้น ฮ. วันหยุดบินสำรวจจุด Hotspot พบหลายพื้นที่เผานาควันโขมง เตรียมประสาน มท. เพื่อสั่งการผู้ว่าฯ เข้าระงับเหตุ พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกัน มั่นใจปัญหาเบาบางลง 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ได้ใช้โอกาสวันหยุดราชการนั่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่มีจุด hotspot ซึ่งพบว่าหลายจังหวัดมีการเผาบริเวณนาข้าว เช่น อยุธยา ลพบุรี และปทุมธานี จากนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท เตรียมประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ช่วยกำชับผู้ว่าราชการซึ่งเป็นผู้อำนวยการปฏิบัติการระดับจังหวัดให้เข้าตรวจสอบ และระงับยับยั้งต้อตอจุดความร้อน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศการช่วงเข้าสู่ฤดูฝุ่นอย่างเป็นทางการต้องเตรียมการรับมือตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มข้น จริงจัง เพื่อให้ปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเบาบางลง 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นโดยทั่วไปในภาคกลาง เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ย.2566 – มี.ค.2567 และมีการคาดการณ์ว่าจะสูงสุดในเดือน ก.พ.67 จากนั้นจะรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ หากประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน และตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา ก็จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี ดังนั้นขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ช่วยกัน 

แสดงความเห็น