รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัย จ.พิจิตร เป็นจังหวัดนำร่อง หวังเป็นกำแพงสกัดกั้นยาเสพติดภาคเหนือ สร้างบทลงโทษทางสังคมผู้ค้า-ผู้เสพในหมู่บ้าน


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่ จ.พิจิตร ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเปิดโครงการนี้เป็นแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่ปัจจุบันยาเสพติดถูกผลิตโดยเครื่องจักร และมีแนวโน้มที่จะเข้ามายังประเทศไทยผ่านทางแนวชายแดนทางภาคเหนือมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทจึงทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นกำแพงป้องกัน สกัดการลำเลียงยาเสพติดไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยมีจังหวัดที่เป็นกำแพงคือ จ.ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตรและนครสวรรค์ โดยจ.พิจิตรเป็นจังหวัดนำร่อง โดยมีการอบรมตัวแทนจากหมู่บ้าน 936 หมู่บ้าน/ชุมชน จากนั้นจะคัดกรองว่า บ้านไหนในหมู่บ้าน ไม่มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เราจะมอบธงสีขาวให้เป็นสัญลักษณ์ แต่หากบ้านไหนมีผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะมีมาตรการลงโท๋ทางสังคม เช่น ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ทั้งงานแต่ง งานศพ งานบวช รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน และห้ามกู้เงินกองทุนหมู่บ้านด้วย จนกว่าบ้านนั้นจะให้ความร่วมมือที่ดีหันมาร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ยาเสพติดในหมู่บ้านนั้นหมดไป

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เราคิดว่าการสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาจะสามารถสกัดกั้นยาเสพติดไว้ได้ เพราะเส้นทางการขนส่งนั้นจะมาติดกำแพงประชาชนและหมู่บ้านเหล่านี้ วันนี้เราเห็นว่านักโทษในเรือนจำมีปัญหาแออัดล้นคุก ส่วนหนึ่งเป็นนักโทษยาเสพติดมากถึง 80% ดังนั้นเมื่อเราสร้างโครงการนี้จะทำให้ปัญหานักโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดลดลงไปได้ด้วย นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ยังมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ดำเนินการโดยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันยาเสพติดอยู่แล้วด้วย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีในระดับหนึ่ง

“การจัดตั้งโครงการนี้ เป็นแนวทางการป้องกัน ส่วนปฏิบัติการ 1386 เป็นแนวทางการปราบปราม ซึ่งทั้ง 2 โครงการต้องเดินควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการ 1511 ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง วันนี้เราต้องเน้นทั้งการป้องกัน การปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ผมเชื่อว่าหากเราทำงานสอดประสานกันได้ลงตัวแล้ว จะให้ให้ปัญหายาเสพติดลดลงไปได้อย่างมาก ทั้งนี้เราต้องไม่กลัวที่จะทำ เมื่อเราเริ่มจากหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐานที่เข้มแข็งแล้ว การป้องกันและปราบปรามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น