ยธ. ต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ถกร่วมมือปราบยาเสพติด ค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์

รมว.ยุติธรรม ต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ปัญหาด้านยาเสพติด การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พ.ต.ท. สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่มุ่งเน้นการยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแสดงความเชื่อมั่นว่าภายใน 1-2 ปีนี้ ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การปฏิรูปกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มลาย การจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) รวมทั้งการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

แสดงความเห็น