“สมศักดิ์”ลงนามตั้งคกก.ศึกษาปลดล็อกใบกระท่อม ปลัด ยธ.นั่งประธาน ยัน เอาจริงทำให้สำเร็จไม่มีมวยล้มต้มคนดู

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยมี ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) , ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , ผู้แทนกรมการปกครอง , ผู้แทนกรมการแพทย์ , ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร , ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ผู้แทนกรมสุขภาพจิต , ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , ผู้แทนสภาพทนายความ , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม , ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด , ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม , นายวันชัย รุจนวงศ์ อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศและอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายวิริศ อัมระปาล ที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม , ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานเห็นชอบ 2 คน ในส่วนของเลขานุการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองเลขาธิการป.ป.ส.ที่เลขาธิการป.ป.ส.มอบหมาย ส่วนผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ส.ที่เลขาธิการ ป.ป.ส.มอบหมาย 2 คน

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ 1.รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบต่างๆ 2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการควบคุมพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อม รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หากยังคงพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และ 4. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาศึกษา ประชาชนจะได้ประโยชน์ เพราะมีผลการวิจัยทางการแพทย์ว่าใบกระท่อมนั้นสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้ มีประโยชน์ในการแก้ปวด แก้ไข้ แก้บิด ท้องเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักวิจัยไทยศึกษาร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นแล้วไปจดลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่น 2 ฉบับ อเมริกา 2 ฉบับ ดังนั้นเราต้องรีบทำ ทั้งนี้ทางองค์การสหประชาชาติไม่ได้กำหนดใบกระท่อมเป็นยาเสพติด และในหลายประเทศสามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมายรวมทั้งมีการส่งออกด้วย

“เรื่องนี้ผมขอพูดด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำได้ ผมทำเลยทันทีไม่มีรีรอ ผมไม่นิยมหลอกหรือให้ความหวังกับประชาชน เรื่องที่ยากกว่านี้อย่างการผลักดันให้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิยังทำสำเร็จมาแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ผมทำเต็มที่และจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น