รมว.ยุติธรรม เผย ทูตสวีเดนชื่นชมไทยผลักดันสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ยันเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herstom) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ โดยได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ และหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย แผนปฏิบัติการระดับชาติด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP on Business and Human Rights) สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (LGBTI – Rights) เป็นตัน 

โดย นายสตัฟฟาน แสดงความชื่นชมบทบาทของกระทรวงยุติชรรมภายใต้การกำกับดูแลของตน ที่ได้ผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จนบรรลุผลสำเร็จและได้ประกาศใช้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นายสตัฟฟาน ยังได้แสดงความชื่นชมที่ประเทศไทย ผลักดันและสนับสนุนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ยังได้แสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้การต้อนรับสมเด็จพระราชินีแห่งซิลเวียแห่งสวีเดน ในโอกาสที่พระองค์ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เพื่อทรงเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” เมื่อเดือน ก.พ. 2561 ทั้งนี้ตนได้ยืนยันถึงนโยบายการให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาและผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ และขอบคุณที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของชาวสวีเดน

“การเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยครั้งนี้ สะท้อนถึงการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสวีเดน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานถึง 151 ปีระหว่างทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป”  นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น