โปรดเกล้าฯนายพลทหาร ‘วรเกียรติ’ ผงาดนั่งปลัดกห. ‘บิ๊กเฒ่า’ นั่ง ผบ.ทร. ‘บิ๊กป้อง’ ผงาดแม่ทัพฟ้า

โปรดเกล้าฯนายพลทหาร 771 นาย  ‘วรเกียรติ’ ผงาดนั่งปลัดกห. ขณะที่ ‘บิ๊กเฒ่า’ โยกกลับนั่ง ผบ.ทร. ส่วน ‘บิ๊กป้อง’ ผงาดแม่ทัพฟ้า ‘บิ๊กต่อ-บิ๊กติ่ง’ ขึ้น 5 เสือทบ. ‘เสธ.อ็อบ’ ได้พล.อ. 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จำนวน 771 นาย  โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ ปลัด กห. ,ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) และผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.)  ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อตำแหน่งสำคัญไม่มีพลิกเป็นไปตามที่สื่อเคยนำเสนอ โดยตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม  เสนอชื่อเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 20 ‘บิ๊กหน่อย’ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20) เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็น ปลัด กห. แต่ที่เซอร์ไพรส์ ‘บิ๊กเฒ่า’ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท.20) รองปลัด กห. ได้โยกกลับมาเป็น ผบ.ทร. พลิกกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ทำให้แคนดิเดต ‘บิ๊กโต้ง’ พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21) เสนาธิการทหารเรือ (เสธ.ทร.) ได้ขยับรอง ผบ.ทร. ขณะที่กองทัพอากาศ (ทอ.) ไม่มีพลิก พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เสนอ ‘บิ๊กป้อง’ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ตท.21) ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.ตามคาด

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20) เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็น ปลัด กห. พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัด กห. ,พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกห., พล.ร.อ.มนัสวี บูรณพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัด กห. และพล.อ.อ.สถษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองปลัด กห.

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(รอง ผบ.ทสส.) พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รอง ผบ.ทสส.  พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผบ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทสส. และ พล.อ.ณตฐพล บุญงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการทหาร

กองทัพบก พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น รองผบ.ทบ.  พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่1 เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสธ.ทบ.  ขณะที่ พล.ท.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสธ.ทบ.เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ขณะที่ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่1และ พล.ต.สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่2  เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผบ.ทร. ,พล.ร.อ. ธีรกุล กาญจนะเสธ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.ทร. เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ตท.21) ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.  , พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รอง ผบ.ทอ.  ,พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา เสธ.ทอ.  เป็นผช.ผบ.ทอ.  พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ(ตท.22) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.ฝ่ายเสธ.ผบ.ทอ. ขยับเป็น  ผช.ผบ.ทอ. ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. ,พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสธ.ทอ.เป็น เสธ.ทอ.

แสดงความเห็น