“สมศักดิ์” ชี้ สมใจกันแล้ว ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ

สมศักดิ์ ชี้ สมใจกันแล้ว ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ เชื่อระยะแรกราคาสูงเพราะต้องรอปลูก4 ปี จ่อเปลี่ยนนิยามเด็กทำผิด จาก 10 เป็น 12 ปี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าวันนี้ (8ก.ย.)ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ คือ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ซึ่งมีสาระสำคัญคล้ายกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด นำกระท่อมออกจากบัญชีประเภท5 เพื่อออกกฎหมายรับรองว่าพืชกระท่อมสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียดให้ผู้ค้าขายปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมายยาและอาหาร เช่นการต้มและบรรจุหีบห่อ รวมถึงเรื่องของการส่งออก- นำเข้า รวมถึงการห้ามจำหน่ายให้กับเด็ก สตรีมีครรภ์ ภายในโรงเรียนและวัด ทั้งนี้มั่นใจว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และจะยังคงมีราคาสูงในช่วงแรกตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากพืชกระท่อมจะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกถึง 4 ปี ส่วนการค้าขายออนไลน์ ก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ “คงสมใจกันแล้ว”

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีวาระด่วน ร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว เกี่ยวกับการแก้นิยามเด็กที่กระทำผิดและต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยจะเพิ่มอายุของเด็กที่ทำความผิดจาก 10 ปี เป็น 12 ปี เนื่องจากทางการแพทย์พิจารณาว่าพัฒนาการสมองของเด็กยังไม่สมควรได้รับโทษ

แสดงความเห็น