รมว.ยธ. สั่งการ ป.ป.ส. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีกระท่อม

ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 8)พ.ศ. 2564 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท  5 ทำให้พืชกระท่อมไม่เป็นยาเสพติดและไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปและยังมีผลทำให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้รับผลประโยชน์และถือว่าไม่เป็นผู้กระทำความผิดและที่สำคัญ คือผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวอยู่จะได้รับการปล่อยไปด้วยซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้

นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศาล อัยการตำรวจ ราชทัณฑ์และ ป.ป.ส.จัดประชุมโดย รมต. ยธ. จะเป็นประธานการประชุม ผ่านทาง Webex Meeting จากกระทรวงยุติธรรม ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.เพื่อทราบถึงความคืบหน้าในการเตรียมการในส่วนที่หน่วยงานแต่ละหน่วยจะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้การประสานงานกันเกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวหรือผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับพืชกระท่อม หลังจากประชุมเสร็จจะทราบถึงความคืบหน้าที่แต่ละหน่วยงานได้เตรียมการ และทราบจำนวนผู้ที่จะพ้นผิดจากการถูกดำเนินคดี และจำนวนผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว  ซึ่งนายสมศักดิ์ จะแถลงแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรายละเอียดอีกครั้ง

แสดงความเห็น