“ประภัตร” ลงพื้นที่ ชัยนาท​ ชง ครม.ของบวัคซีนสกัดลัมปี-สกิน​ ยัน ก.เกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือ-เยียวยาเต็มที่

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อ.หันคา​ จ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี – สกิน (Lumpk Skin Disesae) พร้อมมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง และหญ้าแห้งอาหารสัตว์ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม

“ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังพิจารณาดำเนินการของบกลาง และจะนำเข้าครม. ในวันอังคาร​ 2​2​ มิ.ย.นี้ เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 8 ล้านโดส และสั่งซื้อยารักษาสัตว์ตามอาการ มุ้งสีฟ้า ยากำจัดแมลงดูดเลือด และอื่นๆ อีกนับสิบรายการเพื่อใช้ในการควบคุมโรคลัมปี -สกิน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางและปลัดกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินชดเชยกรณีโค -กระบือ เสียชีวิตต่อไป” นายประภัตร​ กล่าว

สำหรับอัตราเงินชดเชยโคอายุน้อยกว่า 6 เดือน เดิม 6,000 บาทต่อตัวจะเพิ่มเป็น 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เดิม 12,000 บาทต่อตัว จะเพิ่มเป็น 22,000 บาท อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี เดิม 16,000 บาทต่อตัว จะเพิ่มเป็น 29,000 บาท และอายุมากกว่า 2 ปี เดิม 20,000 บาทต่อตัว จะเพิ่มเป็น 35,000 บาท ส่วนกระบืออายุน้อยกว่า 6 เดือน เดิม 8,000 บาทต่อตัวจะเพิ่มเป็น 16,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เดิม 14,000 บาทต่อตัว เป็น 25,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี เดิม 18,000 บาทต่อตัว เป็น 34,000 บาทต่อตัว และอายุมากกว่า 2 ปี เดิม 22,000 บาทต่อตัว เป็น 41,000 บาท นอกจากนี้ยังจะให้เพิ่มการชดเชยจากเดิมให้ให้เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว จะปรับเป็น 5 ตัวต่อราย

นอกจากนี้ นายประภัตร ยังได้แนะนำโครงการประกันโค – กระบือ ของกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท จ่ายทั้งสิ้น 4 เดือน คุ้มครองการตายทุกกรณี จ่ายเงิน 30000 บาทต่อตัว และโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ล้านละร้อย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำเกษตรกรรม โดยมีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ระยะเวลากู้ 3 ปี หากเกษตรกรสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือธกส. ในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทมีโค – กระบือ รวม 66,000 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี – สกิน แล้ว 131 ราย มีสัตว์ป่วยจำนวน 474 ตัว รักษาหายแล้ว 217 ตัว อยู่ระหว่างการรักษา 236 ตัว มีสัตว์เสียชีวิตแล้ว 21 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564)

แสดงความเห็น