“อธิรัฐ” ให้ท่าเรือฯสนับสนุนปรับโกดังสเตเดียมเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมด้วยประธานกรรมการ กทท. ผู้บริหาร กทท.  ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม  สาธารณสุข และ กทม. ร่วมตรวจสถานที่โกดังสเตเดียมตามที่ได้รับการประสานขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19  จากพื้นที่ชุมชนคลองเตย  

จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามโดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนาม  ซึ่งขณะนี้รองรับได้ 100 เตียง   และมอบหมายให้ หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสมของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียม  หากมีความเหมาะสม หน่วยงานพร้อมดำเนินการ  โดย กทท. พร้อมสนับสนุนอาคารโกดังสเตเดียม  เนื้อที่รวม 15 ไร่ มีพื้นที่ภายในอาคาร 4,200 ตร.ม. กว้าง 35 ม. ยาว 120 ม.

กระทรวงกลาโหม  พร้อมดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พร้อมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดสะพานเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลสนามก่อนพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินการโดยเร็ว

แสดงความเห็น