“สมศักดิ์” แจงคืบหน้า กำไล EM อยู่ระหว่างตรวจสอบกับบริษัทคู่สัญญา คาด ก.ย.ได้ข้อสรุป

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 เรื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย ศาตราจารย์พิเศษวิศุษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม // นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมคุมประพฤติในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยนายสมศักดิ์ ระบุว่า กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามคำกล่าวที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะผู้กระทำผิดซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน ซึ่งระบบงานคุมประพฤติ เป็นระบบงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขฟื้นฟู และให้โอกาสกับผู้กระทำผิดให้สามารถกลับคนเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุมชน สร้างคุณค่าและทุนมนุษย์ให้กับประเทศชาติได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเรือนจำ ดังนั้น การสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงการให้โอกาส เฝ้าระวัง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านจิตใจทัศนคติ ทักษะอาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้ กลับตัวเป็นคนดี สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ในอนาคต

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบประสิทธิภาพของกำไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM ว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย กำลังตรวจสอบว่าจะมีการแก้ไขสัญญา หรือยกเลิกสัญญาข้อไหนหรือไม่ ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง ในสิ่งที่เจอ คาดว่าจะใช้เวลาการตรวจสอบอีกไม่นาน 

ด้านนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ระบุว่า กรมคุมประพฤติได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตาม 4 ประเด็น คือ 1.กำไล EM สามารถถอดเข้าออกจากข้อมือได้ 2.กำไล EM สามารถได้ตัดขาดได้ 3.การใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ครบถ้วน ใช้ได้เพียงแค่สัญญาณระบบ 2 G เท่านั้น และ 4.อาการแพ้สายรัดกำไล EM ของผู้ถูกคุมประพฤติ คาดว่าใช้ระยะเวลา 30 วัน ทราบผล

สำหรับกรมคุมประพฤติ ได้เรียกประชุมร่วมกับคณะกรรมการการตรวจรับ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา และพิจารณาว่าอุปกรณ์กำไล EM มีข้อบกพร่องต้องให้บริษัทคู่สัญญาแก้ไขตามข้อกำหนด TOR  ซึ่งบริษัทรับเรื่องไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมให้แก้ไขภายใน 15 วัน โดยทางบริษัทได้มีการทำหนังสือทักท้วงมาบางเรื่อง คาดว่าช่วงเดือนกันยายน 2562 จะได้ข้อสรุปชัดเจน ส่วนอนาคตจะมีมาตรการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร ต้องดูเงื่อนไขสัญญากับบริษัทคู่สัญญาและพิจารณาตามกฎหมาย

เบื้องต้น ได้เปลี่ยนจากการใส่กำไลข้อมือมาเป็นข้อเท้าแทน แต่มีบางส่วนต้องทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการแสดงหรืองานโชว์ต่างๆ จะให้เขียนรายงานมายังกรมคุมประพฤติเพื่ออนุโลมใส่ข้อมือแทน รวมทั้ง หากพบมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการกระแทกเข้ามายังส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกกรณีเพื่อป้องกันการถอดออก

แสดงความเห็น