“สมศักดิ์”เยี่ยมคุกเขาพริก เล็งสร้างงาน-ปรับกฎหมายให้เหมาะลดจำนวนนักโทษ เผยไม่อยากสร้างคุกเพิ่มหวั่นเบียดเบียนงบฯ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมศักดิ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมภายในทัณฑสถาน เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ซึ่งได้เดินเยี่ยมชมแดนต่างๆ รวมถึงโรงอาหาร เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหารว่า เพียงพอหรือไม่ โดยนายสมศักดิ์ ได้สอบถามผู้ต้องขังถึงเวลาการรับประทานอาหาร และอาหารที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องขัง ตอบว่า อาหารที่ได้รับเพียงพอ จากนั้น ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงอาหารแล้วเสร็จ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก พร้อมรับฟังบรรยายสรุป

นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมว่าได้เห็นกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ที่ดูแลผู้ต้องขังในจุดที่ดีคือการให้ผู้ต้องหาชั้นดีที่ใกล้จะพ้นโทษมีงานทำ ซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริ “โครงการกำลังใจ” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ เพราะหากว่าผู้ต้องขังหลายๆคนสมัครใจออกมาทำงานก็จะมีรายได้และได้ฝึกการทำงานด้านการเกษตร โดยมีบริษัทเอกชนให้การสนับสนุน และเมื่อพ้นโทษจะได้มีโอกาสทำงานต่อกับบริษัทด้วย ตรงนี้เป็นความสมัครใจของผู้ต้องขัง 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมจากที่เคยทำอยู่อีกหลายรายการหลายอย่าง เพราะสิ่งที่เราได้พูดคุยว่ามีนักโทษในเรือนจำเรือนนอนล้นก็ต้องหางาน ให้ผู้ต้องขังออกไปทำงาน และเราต้องหาทางทำให้มีนักโทษจำนวนน้อยลงโดยการปรับปรุงกฎหมายบางอย่างที่คิดว่าสากล ประเทศเขาทำแล้วได้ผล ซึ่งรัฐมนตรีคนก่อนหน้า พลเอกประจิน จั่นตอง ได้ศึกษาไว้ เราจะเดินหน้าต่อ และอีกทางคือการสร้างเรือนจำเพิ่ม แต่ส่วนตัวมองว่าจะเป็นการไปรบกวนงบประมาณ ก็คิดว่าการสร้างเรือนจำขอให้เป็นไปตามกำหนดเดิม ไม่เร่งรัด และควรหาทางอื่นดีกว่าไม่ใช่การสร้างเรือนจำเพิ่ม

แสดงความเห็น