“พรรณสิริ” วอน สนทช. ทำแผนบูรณาการน้ำอย่างยั่งยืน


“พรรณสิริ” วอน สนทช. ทำแผนบูรณาการน้ำอย่างยั่งยืน เร่งรัดชลประทานดำเนินโครงการรองรับน้ำ จี้ โยธาธิการ-ผังเมืองยกระดับสะพานแม่น้ำยมให้สูงขึ้น หลังน้ำท่วมสุโขทัยหนัก

นางพรรณสิริ กุลนาถสิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแม่น้ำยม ที่เผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากในขณะนี้ และประชาชนกลุ่มลุ่มแม่น้ำยมได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากพายุฮีโกสที่นำมวลน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำยม ทั้งจังหวัดแพร่ สุโขทัยและพิจิตร ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุโขทัย พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอ 45 ตำบล 321 หมู่บ้าน เป็นความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน 6,000 กว่าครัวเรือน ตลิ่งพัง 6 จุด บ้านเรือนพังเสียหาย 86 หลัง พื้นที่การเกษตรเกือบ 60,000 ไร่ได้รับผลกระทบ และยังเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราชการ การไฟฟ้าและการประปาเป็นปัญหาอย่างหนักหน่วง ส่วนการช่วยเหลือก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและเต็มศักยภาพจากทุกภาคส่วนทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยต่างๆที่ได้มาจากหลายจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นความคุ้นเคยในการช่วยเหลือจังหวัดสุโขทัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สนทช.ในการทำแผนบูรณาการน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ รวมทั้งปัญหาเร่งด่วนที่ขอเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมชลประทาน ในโครงการคลองยมน่าน โครงการน้ำสาขา โครงการแก้มลิง ตลอดจนในส่วนของโยธาธิการและผังเมืองเรื่องสะพานแม่น้ำยมที่ตำบลคลองตาล ศรีสำโรง ขอให้ยกระดับให้สูงขึ้น และสำรวจการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง พร้อมดำเนินการซ่อมแซมให้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นโอกาสในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงจังหวัดสุโขทัยอย่างเดียว

แสดงความเห็น