“กมธ.ดีอีเอส” ประชุมผ่าน VDO conference ครั้งแรก “ชวน” เข้าร่วมสังเกตการณ์ – ยังมีปัญหาด้านอุปกรณ์-โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

“เศรษฐพงค์” ย้ำ จำเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพรับวิกฤตในปัจจุบันและอนาคต

การประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์(VDO conference) เป็นครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร โดยการประชุมวันนี้มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาสังเกตการณ์ด้วย 

ทั้งนี้ น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.ดีอีเอส กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมกรรมาธิการฯ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์อย่างเป็นทางการครั้งแรก และได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาฯ เข้ามาสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งภาพรวมการประชุมวันนี้ ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ที่ยังไม่มีความพร้อม และที่สำคัญคือเรื่องโครงข่ายโทรคมนาคมการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่มีความเสถียรและความเร็วในการส่งข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้การประชุมราบรื่นอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป ส่วนในเรื่องวิธีการใช้งานต่างๆ ในช่วงแรกกรรมาธิการอาจยังไม่ชินจึงมีปัญหาอยู่บ้าง แต่เมื่อผ่านไปสักระยะกรรมาธิการเริ่มเข้าใจระบบการทำงาน การประชุมก็สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 

น.ส.กัลยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทางกรรมาธิการฯ ได้มีข้อห่วงใยที่ได้ฝากท่านประธานสภาฯ ให้ช่วยพิจารณาในเชิงกฎหมาย เช่น ในเรื่องของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในส่วนของรัฐสภา ทั้งหมดก็เพื่อความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางประธานสภาก็รับทราบข้อห่วงใยดังกล่าวแล้ว

ด้านพ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตของประเทศเช่นนี้ กรรมาธิการฯ เราเห็นความสำคัญของการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย ซึ่งการประชุมทางไกลผ่านระบบวีอีโอคอนเฟอร์เรนซ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี้ จะทำให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ ซึ่งเราเห็นควรที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการประชุมแบบนี้ต่อไปอีก แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  เพื่อให้ดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราต้องเตรียมพร้อมรับวิกฤต ที่อนาคตอาจเกิดขึ้นอีกก็ได้ 

แสดงความเห็น