“สมศักดิ์” แจง คืบหน้าปลดล็อคพืชกระท่อม รอกฤษฎีกาตรวจสอบ คาด พ.ค. เข้าสู่สภาพิจารณา – ให้ ป.ป.ส. กำหนดพื้นที่อนุญาตครอบครอง

วันนี้ (4 มี.ค.) กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ว่า ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้กฎหมาย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษปี 2522  ซึ่งมีทั้งหมด 12 ขั้นตอน และอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ 9 คือ ส่งสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ พ.ศ. … ถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบผ่านเข้า ครม. ในขั้นตอนที่ 10 แล้ว ประมาณเดือน พ.ค. เตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พิจารณา แต่ก็ไม่สามารถเร่งรัดหรือกำหนดระยะเวลาได้ เพราะเป็นกลไกกฎหมายของประเทศ แต่ขั้นตอนเสนอการยกเลิกพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดนั้น ก็สามารถใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ผ่าน ครม. เข้าวุฒิสภา ได้เช่นเดียวกัน 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินการเพื่อกำหนดพื้นที่ประกาศอนุญาตให้ครอบครองและเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 58/2 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 และเร่งเสนอร่างกฎกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิดในพื้นที่ประกาศดังกล่าว โดยเป็นอำนาจของ ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ อย. ให้ครอบครองและใช้พืชกระท่อมได้ อย่างไรก็ตาม จะมีการเชิญผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็น การครอบครองและใช้พืชกระท่อม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ในวันที่ 5 -6 มี.ค.นี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด 12 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.ยกร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (2 ม.ค.) 2.รับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ (15 วัน) (3-17 ม.ค.) 3.จัดทำคำชี้แจงและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (22 ม.ค.) 4.เสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็น (27 ม.ค.) 5.เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอรองนายกฯ (28 ม.ค.) 6.เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอเรื่องให้ ครม. (31 ม.ค.) 7.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. (20 ก.พ.) 8.ครม. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (3 มี.ค.) 9.ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 30 วัน (1 เม.ย.) 10.ครม.ให้ความเห็นชอบร่างที่ผ่านการพิจารณากฤษฎีกา (7 เม.ย.) 11.เสนอรัฐสภาพิจารณา (10 เม.ย.) และ 12.คาดว่ารัฐสภาพิจารณาแล้วเสร็จ (10 มิ.ย.)

แสดงความเห็น