“บุญยิ่ง” ส.ส.ราชบุรี ขอเพิ่มจนท.แทนปิดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ “พรรณสิริ” ส.ส.สุโขทัย ทวงค่าเวนคืนให้ชาวบ้านจากโครงการก่อสร้างแก้มลิง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯเป็นประธานในการประชุม โดยนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ถึงกรณีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 5.4 ราชบุรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ขอความเห็นชอบให้ปิดสำนักงานหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่5.4.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ ทั้งที่ปัจจุบันสำนักงานนี้มีการใช้งานและอยู่คู่กับท้องถิ่นมานานหว่า 30 ปีเพื่อควบคุมโรคระบาดโรคมาลาเรียให้กับประชาชนทั้งใกล้และไกล พื้นที่ภาพรวมเป็นผืนป่าชนบทส่วนใหญ่ โดยแจ้งเหตุผลว่าศูนย์แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่เพียง 1 คน ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ และให้ชาวบ้านไปตรวจรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลห่างไกล และย้ายเจ้าหน้าที่ที่เหลือเพียง 1ไปอยู่อ.สวนผึ้งเพื่อให้ดูแลประชาชนที่ร้องเรียนในอำเภอปากท่อ ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าหากปิดศูนย์แห่งนี้แล้วเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาจะไม่มีที่พึ่งพิง และดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ การมีศูนย์คอยเฝ้าระวังผู้ป่วยดีอยู่แล้ว เมื่อมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอควรเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต้องเพิ่มบุคลากรเข้าไปให้เพียงพอขอให้ช่วยพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป

ด้านนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือว่า ตนได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการแก้มลิงวังทองแดง อ.เมือง ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง ซึ่งมีพื้นที่ 2,263 ไร่ เป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงาน และขณะเดียวกันการก่อสร้างได้ดำเนินการเวนคืนที่ดิน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน แต่ข้อตกลงเบื้องต้นหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการภายใน 6 เดือนจะต้องจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้กับประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ดังกล่าว การดำเนินการได้เริ่มต้นตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ขณะนี้ประชาชนยังไม่ได้รับค่าเวนคืนแต่อย่างใด บางรายได้ไปมัดจำที่ดินใหม่เพื่อก่อสร้างบ้านเรือน บางรายค่ารื้อถอนมีปัญหา ในการกู้ยืมต่างจึงขอเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 4 ได้เร่งรัดดำเนินการจ่ายค่าที่ดินค่าเวนคืนตลอดจนปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว

แสดงความเห็น