“พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์

“พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์ ขอ 2 จว.หาสาเหตุจุดความร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์สื่อสาร การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงสงกรานต์ พร้อมนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด และน.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จำนวนจุดความร้อน สภาพอุตุนิยมวิทยา และการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในระยะถัดไป พร้อมกันนี้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมรับฟังด้วย

จากนั้นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้ดีขึ้น จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลดลง แต่มีข้อกังวลในส่วนของหมอกควันข้ามแดน โดยทั้ง 2 จังหวัดได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเข้มข้น และยกระดับการปฏิบัติการในระดับที่ 2 ตามมาตรการฉุกเฉินฯ ที่คณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนเห็นชอบ อาทิ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อัคคีภัย ไฟป่า การบูรณาการอากาศยาน งบประมาณ บุคลากร จากกระทรวง จังหวัด ท้องถิ่น ในการป้องกันไฟป่า ประกาศ Work from Home เข้มงวดตรวจวัดควันดำ ตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรม จัดทีมแพทย์ดูแล กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดทำห้องปลอดฝุ่นและพื้นที่ Safe Zone

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า วันนี้จำนวนจุดความร้อนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงแต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย และหากสถานการณ์เป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษรายงาน คาดว่ายังเหลือช่วงเวลาอีกประมาณ 15-20 วัน จึงขอให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของจุดความร้อนที่ยังคงมีอยู่และเร่งแก้ไขปัญหา และขอให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเต็มกำลังต่อไป และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

แสดงความเห็น