“พัชรวาท” อวยพรปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์ 2567” ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข

“พัชรวาท” อวยพรปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์ 2567” ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข พร้อมร่วมส่งความรัก-ความปรารถนาดี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว ขอคนไทยรัก สามัคคีกัน แนะวิธีเที่ยวสงกรานต์แบบรักษ์โลก ย้ำเปิด 3 ป่านันทนาการให้นักท่องเที่ยวเข้ายลฟรี 13 – 15 เมษายนนี้

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งความสุขผ่านคำอวยพรไปยังประชาชน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ข้อความว่า “เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” รวมถึงวันที่ 14 เมษายน จะเป็น “วันครอบครัว” ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรัก ความสามัคคี และความปรารถนาดีต่อกันและกัน ร่วมส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยตลอดไป”

โอกาสนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ยังขอให้ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีไทย “เทศกาลสงกรานต์” แบบวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน รู้รักษ์น้ำ คัดแยกขยะ-ทิ้งขยะในจุดที่มีถังขยะรองรับไว้ รวมทั้งวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาด้วยกัน เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ตลอดจนไม่เก็บวัตถุใดๆ จากธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวกลับบ้าน

พล.ต.อ.พัชรวาท เปิดเผยด้วยว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบของขวัญให้ประชาชนด้วยการยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปท่องเที่ยวสำหรับบุคคลชาวไทย พร้อมยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ได้แก่ ป่านันทนาการหินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี และป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา โดยพื้นที่ป่านันทนาการทั้ง 3 แห่ง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการยกเว้นค่าบริการในพื้นที่ป่านันทนาการทั้ง 3 แห่งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ขยายตัวเพิ่มยิ่งขึ้น และนับเป็นอีกหนึ่งการบริการที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ป่านันทนาการได้อย่างเต็มที่

แสดงความเห็น