ชาวนาข่า อุดรธานี เฮ “พัชรวาท” ส่งมอบโครงการน้ำบาดาล แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ 

ชาวนาข่า อุดรธานี เฮ “พัชรวาท” ส่งมอบโครงการน้ำบาดาล แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาระบบให้ใช้ได้นานๆ 

ที่อุดรธานี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 ที่บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการกล่าวต้อนรับ  

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน้าแล้งปีนี้ พ่อแม่พี่น้องได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่เดือดร้อนแล้ว กระทรวงฯ ได้จัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ก่อนที่ฤดูแล้งจะมาถึง เพราะทราบดีว่า น้ำกิน น้ำใช้ มีความสำคัญกับชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างมาก รัฐบาล มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ไม่ว่าจะเป็นน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตร ก็ตาม  

“วันนี้ท่านได้โครงการนี้แล้ว อยากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาระบบประปา ให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน”

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้มอบแกลลอนน้ำ 20 ลิตร ให้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และทำพิธีเปิดก๊อกน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดใช้อย่างเป็นทางการ รวมทั้ง พบปะพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง

แสดงความเห็น