สภาฯ คว่ำร่างกม.สุราก้าวหน้า “ส.ส.ก้าวไกล” ไม่ยอม งัดข้อบังคับให้นับคะแนนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือ ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า  ฉบับของพรรคก้าวไกล หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณาวาระสองเรียงลำดับรายมาตรา กว่า 3 ชั่วโมง ด้วยมติไม่เห็นด้วย 177 เสียง ต่อ 174 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 11 เสียง

อย่างไรก็ดีนายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เสนอญัตติให้ขอให้นับคะแนนใหม่และลงมติใหม่ด้วยการขานชื่อ เนื่องจากคะแนนเสียงที่ลงมตินั้นมีการต่างกันไม่เกิน 25 เสียง ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ทั้งนี้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายคัดค้าน เพราะจะทำให้เสียเวลาการประชุมและขอให้ยึดผลการลงคะแนนในวาระสามที่ผ่านพ้นไป  แต่ถูกคัดค้านจากส.ส.ฝ่ายค้าน ทำให้นายสุชาติเดินหน้านับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ

แสดงความเห็น