“ภูมิใจไทย” โต้ “ประชาธิปัตย์” อย่าดึงกัญชามาเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหาย 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. …  กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชงว่า กรณีที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมสภาฯเคยมีมติให้นำร่างดังกล่าวกลับไปทบทวนนั้น ไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ 13 ประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งมายังคณะกรรมาธิการฯนั้น กรรมาธิการฯก็ได้นำมาพิจารณาด้วย แต่การแถลงของพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวไปนั้น แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้อ่านร่างทั้งหมด เพราะร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชงที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาแล้วเสร็จนั้น ครอบคลุมใน 13 ประเด็นตามที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอมาแล้ว เพราะเรื่องที่เสนอมานั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่และมีอยู่ในร่าง ซึ่งส.ส.ประชาธิปัตย์ที่มาแถลงข่าวนั้นเป็นการนั่งเทียน ทั้งที่ในที่สุดกระบวนการพิจารณาก็จะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯอยู่แล้ว

นายศุภชัย กล่าวว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ จะเอากัญชากลับเป็นยาเสพติดก็ทำได้ เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์ แต่หากไม่มีกฎหมายมาควบคุม ก็จะเป็นกัญชาเสรีของจริง และจะหายนะยิ่งกว่าเวลานี้ จึงเตือนพรรคประชาธิปัตย์ว่า อย่าเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหาย

แสดงความเห็น