“ปลัดยุติธรรม” จับมือ “วิชัย” คิกออฟจัดประกวดสื่อรู้ทันยาเสพติด 

“ปลัดยุติธรรม” จับมือ “วิชัย” คิกออฟจัดประกวดสื่อรู้ทันยาเสพติด ดึงเยาวชนมีส่วนร่วม หวังตัดวงจรขายยา ชี้ เยาวชนคือต้นทาง หากรู้ทัน ก็ขายยาไม่ได้ ยัน แจ้งเบาะแส 1386 ปลอดภัย 100% 

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานแถลงข่าว การประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ที่สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารกระทรวง ศิลปิน/อินฟลูเอนเซอร์ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ,พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม , สก๊อต ธธรรศ ประทุมวรรณ และ ครูทอม คำไทย เข้าร่วม 

โดยนางพงษ์สวาท กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ชักจูงให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น การเห็นพฤติกรรมจากคนรอบข้าง สื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง อยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ดังนั้น หากเด็กและเยาวชน มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถตัดสินใจ รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด โอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะน้อยลง โดยจะเห็นได้ว่า เยาวชน มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ที่ปลอดยาเสพติด 

“การมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดของเยาวชน สามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้ง รู้จักป้องกันตนเอง ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสาร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทางเลือก ซึ่งจะช่วยให้เยาวชน กลายเป็นพลังเล็กๆ รวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการป้องกันยาเสพติดต่อไป” ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าว 

ขณะที่ นายวิชัย กล่าวว่า การจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้ทันยาเสพติด เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง เพราะเยาวชน ถือเป็นกลุ่มสำคัญ ที่เราต้องช่วยกันสร้างการรับรู้ เพื่อให้เยาวชน รู้ถึงภัยของยาเสพติด ที่ส่งผลเสียทุกด้าน ทั้ง ครอบครัว สังคม ประเทศ โดยหากเราดึงเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด ก็จะช่วยตัดวงจรการขายได้ เพราะหากกลุ่มเยาวชน รู้เท่าทัน ไม่หลงไปใช้ยาเสพติด ก็จะทำให้ขบวนการค้ายาเสพติด ไม่สามารถขายยาเสพติดได้ ดังนั้น การเปิดพื้นที่ให้เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วม เตือนภัยด้วยกันเอง จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น และแก้ปัญหาได้แบบครบวงจร

นอกจากนี้ พรอยมน ยังได้แชร์ประสบการณ์ว่า การสร้างความน่าสนใจในออนไลน์ ให้ผู้คนเข้ามาติดตาม ก็คือการสร้างเอกลักษณ์ของเรา แสดงให้เห็นถึงความเป็นเรา อย่าง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้ทันยาเสพติด หลายคนอาจกังวลว่า คนอื่นมีคลิปที่ลงทุนถ่ายทำ หรือ เป็นคนเก่งมาก แต่แท้จริงแล้ว ติ๊กต๊อก ที่เป็นแพลตฟอร์มคนดูทุกวัน เขาชอบดูไลฟ์สไตล์ ความเป็นเรา ซึ่งสำคัญที่สุด 

นายวิชัย ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า เยาวชนเป็นวัยที่อยากลอง เราจึงเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติด โดยหากเราทำควบคู่กันไป ยาเสพติด ก็จะขายได้ยากขึ้น พร้อมดึงเยาวชน หรือ ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส 1386 ซึ่งตนขอเน้นย้ำว่า มีความปลอดภัย 100% แน่นอน ส่วนข้อห่วงใยของสังคมเรื่อง ผู้เสพ เท่ากับ ผู้ป่วย นั้น สังคมอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า มียาเสพติดไม่เกิน 15 เม็ด เป็นผู้ป่วย ไม่ถูกดำเนินคดี เป็นการเข้าใจที่ผิด เพราะหากมียาเสพติด เพียง 3-4 เม็ด แต่มีพฤติกรรมค้ายา ก็จะถูกดำเนินคดี มีโทษไม่เกิน 15 ปี ไม่ใช่ไม่มีความผิด ซึ่งการที่กฎหมายมองว่า ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยนั้น เพราะเราถือว่า ผู้เสพรายย่อย เป็นเหยื่อ ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา แล้วไปเอาผิดหนักกับผู้ค้ายารายใหญ่ ที่เป็นต้นทางของปัญหา

แสดงความเห็น