“สมศักดิ์” มอบโล่เกียรติคุณขรก. – ลูกจ้างเกษียณกระทรวงยุติธรรม 

“สมศักดิ์” มอบโล่เกียรติคุณขรก. – ลูกจ้างเกษียณกระทรวงยุติธรรม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน อุทิศตนเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง 

ที่กระทรวงยุติธรรม มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงร่วมงาน 

นางพงษ์สวาท กล่าวรายงานว่า การผลักดันภารกิจของหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วยหลายปัจจัย รวมทั้งปัจจัยด้านคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนทางปัญญาของคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และมีพลังในการทำงาน กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชาวกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกันแสดงความปรารถนาดีและเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้อุทิศตน ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง และปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาหลายปี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ สร้างคุณประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน จนถึงวาระครบรอบเกษียณอายุราชการ 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวาระพิเศษ ที่เราชาวกระทรวงยุติธรรมได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น ทุกท่านได้เสียสละ ทุ่มเทเวลา เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ด้วยความรู้ ความสามารถที่เต็มที่ ด้วยพลังแห่งความเข้มแข็ง จนเกิดเป็นผลงานดีๆ ที่สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้ประเทศชาติมาโดยตลอด วันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ จะเป็นความทรงจำของเราชาวกระทรวงยุติธรรม ตนเชื่อว่าทุกท่านคงรู้สึกแบบเดียวกัน ตนและพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรมขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกๆท่าน ท่านคือความภูมิใจของเรา ขออวยพรให้ทุกท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ใช้เวลาต่อจากนี้ไปอย่างมีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับเกียรติยศและความภูมิใจตลอดไป 

“ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำงานหนักเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอด ที่ผ่านมาผมเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเท และรับรู้ว่าทุกท่านได้เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านกับความทุ่มเททำงาน ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไป” นายสมศักดิ์ กล่าว 

สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการของกระทรวงยุติธรรมในปีนี้มีทั้งสิ้น 546 คน เป็นข้าราชการ 438 คน พนักงานราชการ 31 คน และลูกจ้างประจำ 77 คน โดยบุคคลสำคัญ อาทิ น.ส.รวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.อ.ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

แสดงความเห็น