สภาฯ ถกงบฯ66 “วาโย” ประเดิมขอหั่นงบสภาฯ หลังพบงบประหลาด 

สภาฯ ถกงบฯ66 “วาโย” ประเดิมขอหั่นงบสภาฯ หลังพบงบประหลาด สร้างตึกไม่ทำอีไอเอ แถมของบ5% ผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระสองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้า ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายสุชาติ  แจ้งถึงปัญหาของเครื่องกดบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนที่มีปัญหา ว่า ที่สอบถามว่าเครื่องลดคะแนนขัดข้องหรือไม่เพราะมีตัวเลขแสดงตนอยู่ที่ 235 -237 คน ตนได้เรียกเจ้าหน้าที่เช็คระบบ ยืนยันว่าไม่ขัดข้อง ระบบเป็นปกติ อาจจะเกิดการผิดพลาดเสียบบัตรหรือกด ส่วนกรณีที่มีผู้กดซ้ำๆ จะทำให้ผลออกเสียงหรือแสดงตนเพิ่มขึ้นหรือไม่  แจ้งว่าระบบจะจดจำและไม่บวกเพิ่ม ส่วนกรณีที่มีบัตรขัดข้อง แนะนำว่าให้ดึงบัตรและเสียบบัตรแสดงตนใหม่ และด้วยระบบเสียบบัตรเป็นระบบคู่ หากเก้าอี้มีปัญหาระบบจะเสียบบัตรจะมีปัญหาได้

จากนั้นได้เข้าสู่การลงมติ มาตรา  29 งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถผ่านการลงมติได้โดยรวดเร็วไม่มีปัญหารอองค์ประชุมเป็นเวลานาน

จากนั้น ได้เข้าสู่การพิจารณามาตรา 30 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภา ซึ่งกมธ.  พิจารณาปรับลด ให้เหลือ 3,219 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการอภิปราย นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายปรับลดงบประมาณของรัฐสภา เนื่องจากพบว่ามีการเสนอของบประมาณที่ประหลาด คือ ของบ1,000ล้านบาท เพื่อสร้างตึกใหม่  ทั้งนี้ได้เสนอของบ 50 ล้านบาท คิดเป็น 5% ผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงต่อกมธ.งบฯ ว่ากฎหมายเปิดช่อง หากมีมติ ครม. ทำได้ แต่ยังไม่พบการขอมติครม. และจะขอทีหลัง  ซึ่งเป็นการมัดมือชก ครม.  ทั้งนี้ไม่มั่นใจว่าครม.ชุดหน้าจะอนุมัติหรือไม่

นพ.วาโย อภิปรายด้วยว่านอกจากนั้นยังมีงบควบคุมการสร้าง 30 ล้านบาท และ งบการออกแบบและสำรวจ  30 ล้านบาท ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่มีการออกแบบและสำรวจแต่ของบสร้างแล้ว   อย่างไรก็ดีการก่อสร้างใดๆต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ได้ทำ ทำไมต้องรีบของบก่อสร้าง นอกจากนั้นยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 98 ล้านบาท ทราบรายละเอียดว่าจะซื้อจอแบบทัชสกรีนให้กับส.ส. ทั้งที่ในห้องทำงานของส.ส. มีการติดตั้งจอในห้องแล้วถึง 2 จอ ขณะที่ฝั่ง ส.ว. เสนอของบในลักษณะเดียวกัน 94 ล้านบาท เพื่อรองรับส.ว. ทั้ง 250 คน ทั้งที่ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ มี 200 คน

ขณะที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายปรับลดงบประมาณของสำนักงานวุฒิสภาในโครงการเผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจด้านประชาธิปไตย วงเงิน 28.2 ล้านบาท เนื่องจากส.ว.ปัจจุบันมีที่มาขัดกับหลักการประชาธิปไตย และส.ว. บางคนยังมีทัศนะคติที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

แสดงความเห็น