ธัญวัจน์ จี้ สำนักพุทธฯ เร่งดำเนินการจัดทำบัญชีวัดให้โปร่งใสทั่วประเทศ 

ในการประชุมสภา นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้อภิปราย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหน่วยงาน สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เร่งดำเนินการจัดทำบัญชีวัดให้โปร่งใสทั่วประเทศ

นายธัญวัจน์ กล่าวว่า ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อและศรัทธา เมื่อประชาชนเข้าวัดก็มีการทำบุญด้วยความศรัทธาของตนเอง และต้องยอมรับว่าในปัจจุบันกิจกรรมทางศาสนามีมากมาย ทำให้วัดมีเงินหมุนเวียนมาก เรื่องความศรัทธาเป็นเรื่องจิตวิญญาณและเรื่องภายใน แต่เรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องนอกกาย วัดจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่โปร่งใส เหมือนกับบริษัท เหมือนกับองค์กรไม่แสวงกำไร

โดยปัจจุบันยังไม่มีระบบบัญชีที่ทั่วถึง เมื่อปี 61 สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการขอขยายเวลาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีวัดทั่วประเทศเป็นปี 65 และจากที่ตนได้ทำงานเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประจำปีนี้ ก็ได้สอบถามเรื่องการจัดทำบัญชีดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติว่า ขณะนี้ได้มีการจัดทำบัญชีวัด 600 แห่ง แต่วัดทั่วประเทศนั้นมี 4 หมื่นกว่าแห่งนั้นหมายถึงสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายเพราะผ่านมา 5 ปีแล้ว

“การที่ไม่มีระบบบัญชีและการตรวจสอบก็ย่อมเกิดการทุจริต เราเห็นในหน้าสื่อต่างๆที่มีการโกงทุจริตเงินวัด หรือการที่นักบวชนำเงินหลายแสนไปให้บุคคลอื่น เงินเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ตรวจสอบไม่ได้ และเรื่องเหล่านี้เราก็เห็นเกิดขึ้นอยู่ในสังคมตลอดเวลา ตนในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมาธิการจึงได้ตั้งข้อสังเกตให้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องจัดทำบัญชีวัดให้ทั่วประเทศโดยเร็ว” นายธัญวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความเห็น