“เศรษฐพงค์” เผย “กมธ.ดีอีเอส-GISTDA” ร่วมมือผลักดันแล็บอวกาศเวียงป่าเป้า 

“เศรษฐพงค์” เผย “กมธ.ดีอีเอส-GISTDA” ร่วมมือผลักดันแล็บอวกาศเวียงป่าเป้า เชื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ยกระดับชีวิตชาวบ้าน ช่วยดูแลป่าไม้ วิเคราะห์พื้นที่เกษตร วางแผนทรัพยากร แถมสร้างแรงบัลดาลใจให้คนรุ่นใหม่

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) กล่าวว่า การประชุม กมธ.ดีอีเอส ในสัปดาห์นี้ มีการรายงานเรื่อง โครงการตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Laboratory) ที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความร่วมมือดีมากกับทาง กมธ.ดีอีเอส โดยระยะแรกจะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ จัดตั้งค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เพื่อผลิตกำลังคนเป็นจิตอาสานักสื่อสารอวกาศ จากนั้นในระยะต่อมา จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ และอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และดาวเทียมขนาดเล็ก

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ จะทำให้ภาคเหนือมีศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านกิจการอวกาศที่ทันสมัย ยกระดับการเรียนรู้ และคนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศสามารถแจ้งได้แบบเรียลไทม์หากมีการตัดไม้ทำลายป่า ใช้เพื่อการประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อให้รับมือได้ทันท่วงที ใช้เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาสร้างเสริมความรู้ให้กับเยาวชน ทำให้พวกเขามีแรงบัลดาลใจในการอยากเรียนรู้ เพื่อเป็นการนำไปสู่การสร้างบุคคลากรด้านกิจการอวกาศในอนาคตอีกด้วย

“หลังจากที่ กมธ.ดีอีเอส ได้ลงพื้นที่ เวียงป่าเป้า เพื่อสำรวจพื้นที่ และได้ประสานกับทาง GISTDA เรื่องการจัดตั้งโครงการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เราต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมหวังว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโครงการแบบนี้ให้ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและไม่เสียโอกาสในการพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

แสดงความเห็น