ยธ.มอบเงินเยียวยาเหยื่อคดีชิงทอง


“สมศักดิ์” มอบเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม คดีชิงทอง ลพบุรี คดีลัลลาเบล และคดีไอซ์ฆ่ายัดหีบเหล็ก-ฝังดิน ด้านสมาคมช่างทองรูปพรรณควักจ่ายสมทบเพิ่มเติม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา ตามโครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และทายาทผู้เสียหายในคดีอาญา เข้าร่วมงาน สำหรับการจัดพิธีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาครั้งนี้ เป็นกรณีที่ประชาชนทั่วไปและสาธารณชนให้ความสนใจ อาทิ เหตุการณ์คนร้ายชิงทองที่จังหวัดลพบุรี คดีลัลลาเบล พริตตี้สาว และคดีฆ่ายัดหีบเหล็กฝังดิน โดยมอบเงินให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท ดังนี้

กรณีคนร้ายชิงทองร้านทองออโรร่า ภายในห้างโรบินสัน จ.ลพบุรี มอบเงินเยียวยาให้กับทายาท ประกอบด้วย นายวัลลภ นิ่มมา ทายาทของ นายธีรฉัตร นิ่มมา (พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือรปภ. ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท นายสุรกิต ทองทิพย์ ทายาทของ น.ส.ธิดารัตน์ ทองทิพย์ (พนักงานร้านทองออโรร่า ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท น.ส.วิไลวรรณ ยังรอด ทายาทของ ด.ช.ภาณุวิชญ์ วงศ์อยู่ (น้องไทตัล ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท โดยประสงค์ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากทายาทเนื่องจากทายาทติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้

กรณีลัลลาเบล มอบเงินเยียวยาให้กับ นางศุภมาศ นรพันธ์พิพัฒน์ ทายาทของ น.ส.ธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ (ลัลลาเบล ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท และกรณีฆ่ายัดหีบเหล็กฝังดิน มอบเงินเยียวยาให้กับ น.ส.ศึกษาพร ไชยเชษฐ ทายาทของน.ส.วรินทร์ธรณ์ ไชยเชษฐ (ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 140,000 บาท นอกจากนี้ สมาคมช่างทองรูปพรรณ ยังมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา (เหยื่ออาชญากรรม) และจำเลยในคดีอาญา (แพะ) มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความเห็น