ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “แสวง บุญมี” เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์ 

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “แสวง บุญมี” เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์ พระพุทธรูป 73 องค์ สะสมแผ่นเสียง 800 แผ่น เครื่องเสียงชุดละล้าน 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายแสวง บุญมี กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 โดยนายแสวง แจ้งว่า ตนเอง และนางรุ่งทิวา บุญมี คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,222,952 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนางแสวง 20,032,356 บาท เป็นของนางรุ่งทิวา 27,190,568 บาท นอกจากนี้ นางแสวงแจ้งว่า มีหนี้สิน 704,222 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นของนางรุ่งทิวา 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของคู่สมรส 473,520 บาท เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,301,917 บาท เป็นเงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 5,506,407 บาท เงินให้กู้ยืมของคู่สมรส 3,508,150 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 6 โฉนด มูลค่ารวมกัน 6,594,075 บาท โดยเป็นที่ดินที่ อ.สตึก และ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ และบางกะปิ กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส จำนวน 4 หลัง มูลค่า 4,800,000 บาท อยู่ที่บางกะปิ กทม.ทั้งหมด ยานพาหนะของคู่สมรส 595,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 11,240,329 บาท ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มีทั้งสิ้น 10 ราย มูลค่ารวมกัน 13,203,523 บาท ประกอบด้วย ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 57.25 บาท ชุดเครื่องเพชร อัญมณี กระเป๋าแบรนด์เนมของสุภาพสตรี 12 ใบ พระพุทธรูป 73 องค์ พระเครื่อง 530 องค์มูลค่า 8,636,450 บาท ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง มูลค่า 1,070,300 บาท แผ่นเสียงและแผ่นซีดีจำนวน 800 แผ่น ภาพศิลปะ จำนวน 6 ภาพ กระเป๋า หนัง เข็มขัด และแหวนของสุภาพบุรุษ 

แสดงความเห็น