“วิษณุ” เผย สภายังไม่ส่งญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ครม.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่า ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แจ้งญัตติที่ฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 11 คน มายังครม. เพื่อหารือเรื่องการกำหนดวันอภิปราย ครม.จึงยังทำอะไรไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราอยากจะหารือแต่ยังทำอะไรไม่ได้ และที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ใช้วันที่ 18 ก.ค.เป็นวันอภิปรายหรือไม่นั้น เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะสามารถเลื่อนการประชุมครม.ในสัปดาห์ดังกล่าวได้หรือไม่ แต่ที่สำคัญคือ สภายังไม่ได้ส่งญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจมาอย่างครม. จึงยังทำอะไรไม่ได้ และในที่ประชุครม.วันนี้ไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือ มีเพียงนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาล รายงานได้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว แต่ประธานสภาฯจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นไม่ทราบ

แสดงความเห็น