ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  15 มิ.ย. นี้ 

ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 15 มิถุนายนนี้ พร้อมกังวล รัฐบาลอาจใช้เทคนิคกำหนดวันอภิปรายติดวันหยุดเพื่อให้เร่งอภิปรายจนเนื้อหาไม่ครบถ้วน

การประชุมวิปฝ่ายค้าน วันนี้ ( 13 มิ.ย. ) เป็นการประชุมผ่านระบบ Video conference เนื่องจากมีหลายคนติดภารกิจไม่สามารถเดินทางเข้ามายังอาคารรัฐสภาได้ โดยที่ประชุม เห็นตรงกันว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารัฐสภา เนื่องจากช่วงเช้า ได้รับการประสานจากสำนักประธานว่า นายชวนติดภารกิจ ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีความกังวลเรื่องวันอภิปราย เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม มีวันหยุดเยอะ ฝ่ายรัฐบาลอาจใช้เทคนิค กำหนดให้วันอภิปรายติดวันหยุด เพื่อร่นวันอภิปราย ที่อาจส่งผลให้เนื้อหาของการอภิปรายไม่ครบถ้วน และต้องเร่งรีบ

แสดงความเห็น