“วันชัย” เผย ส.ว.เล็งยื่นอภิปรายทั่วไปหลังการซักฟอกของสภา 

“วันชัย” เผย ส.ว.เล็งยื่นอภิปรายทั่วไปตามม.153 หลังการซักฟอกของสภา ย้ำมีหลายเรื่องต้องตรวจสอบรัฐบาล เกรงประชาชนคิดว่า “ฮั้ว” และไม่กล้า

นายวันชัย สอนศิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) กล่าวถึงการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา 153 ของวุฒิสภาว่า เรื่องนี้เกิดจากการปรารภของส.ว.ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทางด้านส.ว.ยังทำได้ไม่เต็มที่ โดยที่ผ่านมาใช้กลไกอื่นๆทั้งตั้งกระทู้ถาม ตรวจสอบผ่านกรรมาธิการแต่ไม่เคยอภิปรายโดยไม่ลงมติ จึงเกรงจะถูกมองว่า “ฮั้ว” กับรัฐบาลหรือไม่  และเห็นว่าควรที่จะต้องอภิปราย ไม่เช่นนั้นประชาชนจะมองว่าไม่กล้า และเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยื่นเมื่อใดโดยจะต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง แต่เชื่อว่าหากยื่นจะต้องยื่นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

นายวันชัย กล่าวย้ำว่า มีหลายประเด็นที่จะต้องสอบถามรัฐบาล ทั้งเรื่องการติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศซึ่งยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร รวมถึงการปฏิรูปตำรวจด้วย ขณะเดียวกันยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ของประเทศและยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในบ้านเมือง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทุจริต ที่คณะกรรมาธิการชุดต่างๆของวุฒิสภามีข้อมูลอยู่

ซึ่งการดำเนินการในการอภิปรายจะต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เห็นว่าเป็นสภาที่ไม่กล้าทำอะไรและเป็นพวกเดียวกัน ยืนยันไม่ฟอกขาวให้รัฐบาล หากส.ว. คนใดคิดเช่นนี้ก็ไม่ควรทำ

แสดงความเห็น