ฝ่ายค้าน รอเคาะ รัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอก ยันไม่เลื่อนยื่น 15 มิ.ย.นี้

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า วันนี้ฝ่ายค้านจะหารือเพื่อหาข้อสรุปเรื่องตัวบุคคลที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก่อนที่เช้าวันพรุ่งนี้จะสรุปกันอีกครั้งและแถลงให้สื่อมวลชนรับทราบ ยกเว้นแต่จะมีบางพรรคการเมืองที่ฝ่ายค้านยังขอเวลาในการพิจารณาข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง แต่ก็เชื่อว่าน่าจะจบพรุ่งนี้ โดยเบื้องต้นรัฐมนตรีที่จะยื่นซักฟอก มีจำนวนประมาณ 5-6 คน

นายสุทิน ยอมรับว่า ไม่ได้ประสานไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับวันเวลาในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ยังมีเวลาในการประสานและจะไม่เปลี่ยนวันในการยื่นญัตติจาก 15 มิ.ย.นี้แน่นอน

แสดงความเห็น