นายกฯ แจงสภาฯ ย้ำความสำคัญซื้อยุทโธปกรณ์ หวังต่อระยะสายตาดูแลประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระแรก วันที่สาม ในประเด็นการจัดสรรงบเพื่อความมั่นคง เพื่อซื้อยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานในกองทัพ ว่า กระทรวงกลาโหมใช้งบอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ไม่มีใครประกันได้ว่าจะไม่เกิด หากสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นของโลกมีหลายกลุ่มเกิดขึ้นใหม่ กลุ่มจัดขึ้นใหม่ แม้ว่า อาเซียนเข้มแข็ง แต่การทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน

“มีความจำเป็นต้องจัดหาจัดซื้อตามความจำเป็น โดย 2 ปีที่ผ่านลดงบประมาณไปมาก แต่ขอให้เห็นใจว่าทำในเรื่องเหล่านี้ต้องวางแผนล่วงหน้า เตรียมงบประมาณ ฝึก ใช้ เพราะไม่สามารถรอให้ยุทโธปกรณ์หมดอายุถึงจัดหาได้ เพราะต้องใช้เวลา  ที่บอกว่าทำไมไม่ซื้อ เมื่อราคาแพง ให้ซื้อแค่นี้ เพื่อต่อระยะสายตา อยากซื้อดีๆ เหมือนกับประเทศอื่น ติดอาวุธด้วย หากผมขอคงไม่ได้ ดังนั้นต้องทำเพื่อต่อสายตาตรวจการทางทะเล ทางบก  วันนี้ผมไม่อาจพูดได้ว่า ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มยุทโธปกรณ์มากน้อยแค่ไหน หากตามดูจะรู้  ทั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใคร ต้องพึ่งตนเอง ตั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสิ่งที่จำเป็นต้องซื้อ หากไม่ซื้อจะอยู่อย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจง

นายกฯ และ  รมว.กลาโหม ชี้แจงด้วยยว่า ที่ระบุว่ามีทุจริต มีเรื่องไม่ชอบ มีผลประโยชน์ ขอให้ไปสอบสวน เจ้าหน้าที่กรรมการผู้รับผิดชอบชี้แจงได้

“วันนี้ที่ค้าขายได้ บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ถนนไม่ถูกปิด ค้าขายได้ ใครเขาทำงาน แม้บางคนส่งเสริมสนับสนุน ผมไม่ว่า เพราะมีกฎหมายดูแล คนที่ทำให้ท่านมานั่งพูดสบายใจ คือ เจ้าหน้าที่ หากทำลายขวัญเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร อีกหน่อยใครจะทำงาน ให้ท่าน จะมีความงบสุขในบ้านเมืองหรือไม่ ปัญหามีหลายอย่างผมรับผิดชอบทุกอัน สิ่งที่ท่านต้องทำคือเพื่อประเทศชาติ” นายกฯ และ  รมว.กลาโหม ชี้แจง

แสดงความเห็น