รมว.ยุติธรรม ปลื้มผลโพล ปชช.พอใจ ก.ยุติธรรม หลายโครงการ  ชี้ ทำงานหนัก จนชาวบ้านเห็น  

รมว.ยุติธรรม ปลื้มผลโพล ประชาชนพอใจ ก.ยุติธรรม หลายโครงการ “ไกล่เกลี่ยหนี้-ปลดล็อคกระท่อม-ยึดทรัพย์ยาเสพติด” ชี้ ทำงานหนัก จนชาวบ้านเห็น จี้ ปรับปรุงเรื่องที่ยังสอบตก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับ “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็น เรื่อง การดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากผลการสำรวจพบว่า การแก้หนี้และไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน  ประชาชนมีความพอใจถึงร้อยละ 50.52 และพอใจมากถึงร้อยละ 15.16 ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อและผู้เสียหาย ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 51.53 และพอใจมากถึงร้อยละ 11.77 แต่ก็ยังมีประชาชน ไม่ค่อยพอใจอยู่ร้อยละ 11.85

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การปราบปรามยาเสพติดและยึดทรัพย์ตัดเครือข่ายวงจรยาเสพติด ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 39.88 และพอใจมากถึงร้อยละ 21.56 ส่วนการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม และนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 53.48 และพอใจมากถึงร้อยละ 10.93

“การปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประชาชนมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 42.80 และพอใจมาก ร้อยละ 10.95 ส่วนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 46.02 และพอใจมากถึงร้อยละ 12.47”  รมว.ยุติธรรม กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนคาดหวังให้กระทรวงยุติธรรม พัฒนาระบบการบริการให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ อยากให้พัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษ รวมถึงพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

“จะเห็นได้ว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งเสมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้เราช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ถูกทาง โดยอะไรที่ประชาชน รู้สึกพอใจแล้ว ผมก็ขอให้เดินหน้าต่อ ส่วนที่ยังไม่ค่อยพอใจ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อประชาชน จะได้รับทราบถึงภารกิจที่เราได้ดำเนินการ อย่างที่หลายโครงการประชาชนเห็นด้วยอย่างล้นหลาม ซึ่งสะท้อนว่า เราได้ตั้งใจทำงานอย่างหนัก จนออกไปสู่สายตาของประชาชน” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น