อนุชา คุมเข้ม สั่ง สคบ. ตรวจสอบปมโฆษณา ลาซาด้า หากผิดต้องดำเนินตามกฎหมาย

อนุชา คุมเข้ม สั่งการ สคบ. ตรวจสอบลาซาด้าโฆษณาไม่เหมาะสม หากผิดจริงต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที

จากกรณีที่มีกระแสข่าวแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ลาซาด้าลงโฆษณาที่มีลักษณะไม่เหมาะสม จนเกิดกระแสสร้างความขัดแย้งในสังคมออนไลน์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว และในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้สั่งการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่ามีความผิดอย่างไร

จากข้อสั่งการดังกล่าว ทาง สคบ. ได้เร่งตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า กรณีการโฆษณาสินค้าของแพลตฟอร์มลาซาด้า อาจมีความผิดตาม มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่า “การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม…”  โดยโฆษณาดังกล่าวเข้าข่าย (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ และ (4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

ทั้งนี้  สคบ. ได้ออกหนังสือถึงทางลาซาด้าแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว หากพบว่ามีความผิดจริงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ สคบ. ในการคุ้มครองและดูแลผู้บริโภคไม่ให้รับความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน รวมถึงต้องไม่เป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม จึงขอกำชับให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงประชาชนผู้บริโภคและสังคมส่วนรวม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ลดการสร้างความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมไทย

แสดงความเห็น