ป.ป.ช.เปิดเซฟ “สกลธี” มี 42 ล้าน​ ที่ดิน 21 ล้าน ปืน 16 กระบอก ได้มาช่วงปี 62-65

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายสกลธี ภัททิยกุล กรณีพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 โดยนายสกลธี แจ้งสถานะสมรสกับนางนันท์นัดดา ภัททิยกุล ซึ่งเป็นนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน

ทั้งนี้ นายสกลธี แจ้งว่า ตนเอง นางนันท์นัดดา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,023,918 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายสกลธี 34,051,475 บาท เป็นของนางนันท์นัดดา 5,101,577 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,870,865 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สิน 379,085 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนายสกลธี 49,067 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนางนันท์นัดดา 90,392 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือของนางนันท์นัดดา 239,625 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน เป็นเงินสดของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 150,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 5,428,895 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 5,605,822 บาท ที่ดินของผู้ยื่น จำนวน 3 แปลง มูลค่า 21,080,000 บาท โดยเป็นโฉนดที่ดินในย่านเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 1 งาน โฉนดที่ดินใน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 งาน 4 ตารางวา และโฉนดที่ดินใน ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 งาน 20 ตารางวา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น มูลค่า 1,789,200 บาท โดยเป็นบ้านในย่านเสนานิคม 1 หลัง ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกัน 2,250,000 บาท โดยเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มูลค่า 50,000 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มูลค่า 1,700,000 บาท และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 500,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 22 รายการ มูลค่ารวมกัน 4,370,000 บาท เป็นของผู้ยื่น 20 รายการ โดยเป็นอาวุธปืน 16 กระบอก มีทั้งอาวุธปืนยาว เดี่ยวลูกซอง อาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ อาวุธปืนสั้นลูกโม่ ซึ่งได้มาในช่วงปี 62-65 นอกจากนี้ ยังมีนาฬิกาข้อมือ Rolex นาฬิกาข้อมือ Paneral และนาฬิกาข้อมือ Patek Philippe ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรส 2 รายการ เป็นแหวนเพชร และ นาฬิกาข้อมือ Patek Philippe

แสดงความเห็น