ยธ.ส่งร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต คืน ครม.หลังรับฟังความเห็น เผย ขัดหลักศาสนาคริสต์-อิสลาม แต่ไม่ขัดข้อง

กระทรวงยุติธรรม ส่งร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต คืน ครม.หลังรับฟังความเห็น รมว.ยุติธรรม เผย ประชาชน สนับสนุน – ขัดหลักศาสนาคริสต์-อิสลาม แต่ไม่ขัดข้องถ้าจะผลักดัน เร่งขับเคลื่อนส่งต่อ เพื่อขยับไปแก้ปัญหาประชาชนเรื่องอื่นต่อ

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม  อธิบดีกรมต่างๆ และผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม

โดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ว่า จากที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงยุติธรรม ทบทวนร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต และรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มศาสนา ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติม 3 คำถาม ทางกรมคุ้มครองสิทธิ ได้ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปรับฟังความเห็น ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปรายงานคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากรายงานที่ได้รับฟังความเห็นพบว่า 1.หลักการเหตุผลและความจำเป็น คือ มีกฎหมาย เพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิต 2.สนับสนุนร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตที่รัฐบาลเสนอ สนับสนุนการสมรสเท่าเทียม สนับสนุนใช้ได้กับทุกคน และ 3.การรับฟังความเห็นกลุ่มศาสนา พบว่า ศาสนาพุทธ ไม่ขัดหลักศาสนา ขณะที่ ศาสนาคริสต์ ขัดหลักศาสนา แต่สนับสนุนให้ใช้คำว่าคู่ชีวิต พร้อมขอให้คุ้มครองผู้นำศาสนาที่ปฏิเสธการทำพิธีสมรส ส่วนศาสนาอิสลาม ขัดหลักศาสนา แต่ไม่ขัดข้องถ้าจะผลักดันร่างนี้

“เรื่องนี้ เคยมีร่างของพรรคการเมืองเสนอเข้าสภา แต่ถูกตีตกไปแล้ว แต่ในร่างที่รัฐบาลเสนอ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของวิปรัฐบาล ที่ส่งเรื่องให้ครม.พิจารณา และมีคำถามเพิ่ม มายังกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ เราได้คำตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว เพราะกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทางกระทรวงยุติธรรม ไม่รอช้าอย่างแน่นอน และเราจะรีบขับเคลื่อน เพื่อจะได้ไปเร่งแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเรื่องอื่นต่อไป” รมว.ยุติธรรม กล่าว

แสดงความเห็น