ทบ.ออกหนังสือขอโทษประชาชน การนำเสนอข่าวททบ.5 ย้ำ ยังเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคมและปชช.

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวสารและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะ นั้น

ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ขอเรียนว่า กองทัพบกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานีโทรทัศน์กองทัพบกต้องขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการของทางสถานีในทุกช่องทางที่ได้เกิดความไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารของสถานี และการขัดข้องทางด้านเทคนิคในการออกอากาศรายการข่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมากองทัพบกโดยคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบกได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สมดุล เป็นประโยชน์ต่อสังคม บนพื้นฐานการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารและกระบวนการออกอากาศให้เกิดความเรียบร้อย

กองทัพบกขอเรียนว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) จะยังคงดำรงความเป็นสื่อเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์

แสดงความเห็น