“กมธ.กม.ลูก” ไฟเขียว บัตรลต.2ใบต่างเบอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาประเด็นหมายเลขผู้สมัครส.ส. กับหมายเลขพรรคการเมืองจะใช้เป็นหมายเลขเดียวกันหรือไม่ โดยที่ประชุมได้พิจารณาต่อจากคราวที่แล้ว จากนั้นเวลา 13.00 น. ที่ประชุมลงมติ เห็นด้วยให้ใช้บัตรเลือกตั้งคนละหมายเลข 32เสียง เห็นด้วยให้ใช้หมายเลขเดียวกัน 14 เสียง และงดออกเสียง 1เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ใช้บัตรเลือกตั้งคนละหมายเลข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ 32 เสียงที่ลงมติให้ใช้ต่างเบอร์ นั้นประกอบด้วย กมธ.ซีกรัฐบาล ส่วน 14 เสียงนั้น พบว่ามีกมธ.ซีกฝ่ายค้าน ทั้งสิ้น รวม 12 เสียง นอกจากนั้นพบว่านายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลงมติสนับสนุนฝ่ายค้าน ขณะที่ผู้ที่ลงมติงดออกเสียง คือ นายสาธิต

แสดงความเห็น