กมธ.กฎหมายลูก นัดโหวตบัตรเลือกตั้ง ส.ส. 2 ใบ จะใช้เบอร์เดียวกันหรือคนละเบอร์

กมธ.กฎหมายลูก นัดโหวตสัปดาห์หน้าประเด็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส. 2 ใบ จะใช้เบอร์เดียวกันหรือคนละเบอร์-คุณสมบัติผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม และนางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม โฆษกกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมือง แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯวันนี้ โดยยืนยันการทำงาน ของกรรมาธิการฯมีหลายฝ่ายทั้ง ส.ส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน ส.ว.และผู้แทนรัฐบาล รวม 49 คน ซึ่งบางเรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครบัตร 2 ใบ จะเป็นเบอร์เดียวกันหรือคนละเบอร์

ส่วนการพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง วันนี้ยังไม่มีข้อสรุป แต่คณะกรรมาธิการฯ หารือกัน 3 เรื่อง ทั้งเรื่อง 10 คำแปรญัตติ เรื่องการเผยแพร่บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการณ และการพิจารณามาตรา 2/1 แก้มาตรา 9 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง เช่น อายุระหว่าง 18 ปี กับ 20 ปี แม้กรรมาธิการฯจะมีความเห็นต่างในบางประเด็น แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่า การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้า วันพุธที่ 23 มีนาคม คณะกรรมาธิการฯจึงนัดโหวตลงมติในประเด็นรูปแบบบัตรเลือกตั้งว่า จะหมายเลขเดียวกันทั้งสองใบหรือจะเป็นคนละหมายเลข ขณะที่วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมจะโหวตในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง

แสดงความเห็น