รมว.ยธ. ฝากอาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลสังคมให้ปลอดภัย ยัน กม.JSOC ต้องทำเสร็จในรัฐบาลนี้ 

รมว.ยุติธรรม มอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ ขอบคุณสละเวลาฝากช่วยดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากพวกโรคจิต ขอเป็นกระบอกเสียงให้งานยุติธรรม ยันกฎหมาย JSOC ต้องทำเสร็จในรัฐบาลนี้ พร้อมสานโครงการ Street Food คืนคนดี สร้างอาชีพ ลดการกลับไปทำผิดซ้ำ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายโฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงาน โดยมีพิธีมอบเข็ม และประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี 2 คน (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) พิธีมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น 72 คน และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” ระดับประเทศ 6 คน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั่วประเทศทั้ง 20,692 คน ที่มุ่งทำงานหนักมาโดยตลอดในการช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติให้กลับเป็นคนดีสู่สังคม แม้จะไม่ใช่หน้าที่หลักแต่พวกท่านยังสละเวลามาช่วยงานสังคมถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันงานของกรมคุมประพฤติ ได้มีการพัฒนาไปมาก เช่น มีการนำเทคโนโลยี คือ กำไลอีเอ็ม ซึ่งในเวลานี้ใช้มาระยะหนึ่งสำหรับการพักโทษ ขณะนี้มีถึง 88,391 ราย สามารถลดงบประมาณในการดูแลนักโทษ ได้ถึง 1,800 ล้านบาทต่อปี และบทบาทสำคัญ คือ การจัดทำร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการทำความผิดซ้ำในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง หรือกฎหมาย JSOC ที่ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของ ส.ส. อยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาโดยผมต้องทำร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้สำเร็จในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีให้ได้ ร่างกฎหมายนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้หญิงและเด็ก ไม่ควรถูกพวกฆาตรกรโรคจิต เช่น นายสมคิด พุ่มพวง และไอซ์หีบเหล็ก ที่เป็นฆาตรกรโรคจิตมากระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งเราไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อาสาสมัครคุมประพฤติจะมีบทบาทใหม่ ตนขอฝากทุกท่านให้ช่วยดูแลสอดส่องอีกทางหนึ่งด้วย  

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งงานสำคัญคือ โครงการ Street Food คืนคนดี สร้างอาชีพ ที่สอนให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ได้รับการฝึกสอนในทักษะของการทำอาหาร เพื่อต่อยอดให้สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังมีการแข่งขัน จากระดับภาค โดยเริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565  จนถึงเวลานี้เราได้ผู้ชนะเลิศในประเภทอาหารหวาน และอาหารคาวแล้วจำนวน 6 คน และตนหวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถนำวิชาการทำอาหารที่ได้รับ ไปต่อยอดจนเป็นอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป 

“อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้มีจิตอาสา เข้าใจพื้นที่ เพราะฉะนั้นอาสาสมัครคุมประพฤติจึงมีความสำคัญมาก ถือเป็นกลไกที่จะสร้างความยั่งยืนในการดูแลผู้กระทำผิด ไม่ให้ทำผิดพลาดอีก งานอาสาสมัครจึงเป็นงานที่เสียสละ เป็นการทำงานจิตอาสา ต้องใช้ความอดทนและจิตใจที่มีเมตตา ขอให้อาสาสมัคร คุมประพฤติทุกท่านเข้มแข็ง ช่วยกันทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ผมยังอยากขอให้อาสาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ของท่านด้วย เช่น โครงการไกล่เกลี่ยหนี้สิน กองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น