“พรรณสิริ” จับมือ ‘กศน.สุโขทัย’ นำร่อง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ต้นแบบ

ดร.พรรณสิริ จับมือ ‘กศน.สุโขทัย’ นำร่อง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ต้นแบบ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย ยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ชุมชน

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญกิจ  ชำนาญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสำโรง  และคณะ  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ศรีสำโรง โดยการดำเนินงานของนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.สุโขทัย นางชัญญาภัค กิ่งแก้ว ผอ.กศน.ศรีสำโรง พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กศน.สุโขทัย ผู้ร่วมงานประกอบด้วยส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่  และนักศึกษา ภายใต้โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  จากการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ.กศน.อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

โดย ดร.พรรณสิริ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ศรีสำโรง ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุด ICT ศูนย์เรียนรู้และรวบรวมภูมิปัญญา  ห้องประชุม และ Studio center  เพื่อการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์สู่การขายการตลาด โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ การใช้บริการ ศูนย์ฯ มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสู่การยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ที่ดี ด้วยการเข้ามาศึกษาหาความรู้ตามความสนใจ  จัดบริการและให้ความรู้ด้านการขายออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ จัดอบรมนัดหมายชุมชนมาร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่างๆของชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ดร.พรรณสิริ ยังได้มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเกรียติบัตรหลักสูตรอาชีพ ระยะสั้น จำนวน 42 คน และเยี่ยมชมนิทรรศการโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนที่เข้ามาเรียนระยะสั้น เช่น การผลิตเสื่อ ไม้กวาด การถนอมอาหาร การแปรรูป อาหาร นิทรรศการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วย ICT นวัตกรรมการออกแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์ ชุมชน และการจัดการด้านการตลาดด้วยสื่อออนไลน์  การนี้ผู้ร่วมเยี่ยมชม หลายภาคส่วนและ  ผู้นำท้องถิ่น – ท้องที่ ในอำเภอศรีสำโรง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานของศูนย์ฯ สมควรที่จะได้ร่วมกันขยายผลเพื่อประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวางต่อไป 

ทั้งนี้ ดร.พรรณสิริ ได้กล่าวโอวาทแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ พร้อมชื่นชมผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 9 อำเภอ ที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุโขทัยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งตลอดมา โดยเฉพาะ กศน.อำเภอศรีสำโรง ที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน “ต้นแบบ” ของจังหวัดสุโขทัย และของประเทศไทยต่อไป

แสดงความเห็น