“สมชาย” เรียกร้อง จัดเช่าเครื่องฟอกอากาศติดห้องประชุม -ล้างลานจอดรถทุกวัน ชี้สูดฝุ่นซีเมนท์ที่แรงกว่า PM 2.5 ทำให้ตายผ่อนส่ง


นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา  หารือต่อที่ประชุมวุฒิสภา ถึงปัญหาสุขภาพของสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องทำหน้าที่ในระหว่างที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภายังไม่แล้วเสร็จว่า  สภาพปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาได้เผชิญกับการสูดฝุ่นพิษที่อันตรายมากที่สุดเข้าสู่ร่างกาย คือ ฝุ่นซีเมนท์ที่มาจากการก่อสร้าง ซึ่งอันตรายมากกว่า PM 2.5  โดยเมื่อฝุ่นซีเมนท์ไปจับตัวกับเลือด น้ำและเมือกในร่างกาย หรือเข้าสู่ปอด จะทำให้เป็นการตายผ่อนส่งหรืออาจจะเสียชีวิตก่อนรัฐสภาสร้างเสร็จด้วยซ้ำ เนื่องจากสมาชิกจะต้องสัมผัสฝุ่นซีเมนท์ตลอดระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารรัฐสภา โดยเฉพาะการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระ 2 และวาระ 3  ที่ต้องพิจารณากันข้ามวันข้ามคืน พร้อมเสนอทางแก้ไขปัญหา โดยเรียกร้องให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการเช่าเครื่องฟอกอากาศอย่างน้อย 10 เครื่อง ติดตั้งภายในห้องประชุมจันทราเป็นการเร่งด่วน และให้มีการล้างลานจอดรถชั้นใต้ดินทุกวัน รวมทั้งมีระบบฟอกอากาศไว้ภายในอาคารด้วย  

โดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา รับจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือและดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของสมาชิกและข้าราชการรัฐสภา  

แสดงความเห็น