รมว. ยธ. เผยยอดไกล่เกลี่ยหนี้สูงถึง 921 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนถึง 255 ล้านบาท

รมว. ยุติธรรม เผยยอดมูลค่าการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงถึง 921 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนถึง 255 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 5 พันคน และเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยกว่า 4,130 ราย สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จมีมูลค่ารวมกว่า 921,652,933.45 บาท

นายสมศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งในปี 2565 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน 8 ด้าน โดยกระทรวงยุติธรรมมีส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้ข้าราชการและการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ย กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมบูรณาการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน 16 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินทั้งก่อนฟ้อง และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วรวม 2 วัน มีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยกรณีก่อนฟ้อง จำนวน   2,186 ราย ทุนทรัพย์  132,207,799.28 บาท สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 100% ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้กว่า 255 ล้านบาท และเข้าไกล่เกลี่ยกรณีภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา จำนวน 1,944 ราย ทุนทรัพย์ 907,164,667.06 บาท  สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน   1,879 ราย ทุนทรัพย์ 798,445,194.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52   

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย วินัยการออม และการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล การจัดบูธนิทรรศการของกรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนยุติธรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการบังคับคดี และกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับประชาชนที่จะประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-881-4840 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. 02-141- 2768- 73

แสดงความเห็น